HTC Desire 20 pro

◈ 作業系統 : Android 10

◈螢幕尺寸:6.5吋

◈主相機 :4,800 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素主相機

◈前置鏡頭 :2,500 萬畫素鏡頭

◈儲存空間 : 6GB RAM / 128GB ROM

◈電池:5,000mAh 

◈顏色:墨晶黑, 晶耀綠, 靚澈藍

HTC U20 (5G)

◈ 作業系統 : Android 10

◈螢幕尺寸:6.8吋

◈主相機: 4,800 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素主相機

◈前置鏡頭 :3,200 萬畫素鏡頭

◈儲存空間 : 8GB RAM / 256GB ROM

◈電池:5,000mAh 

◈顏色:墨晶綠, 晶岩白